○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Tạo quảng cáo mua sắm độc lập cho sản phẩm của bạn

   Quảng cáo danh sách sản phẩm là định dạng quảng cáo duy nhất cho phép bạn bao gồm thông tin sản phẩm cụ thể như hình ảnh, tiêu đề, giá, thông điệp khuyến mại và cửa hàng hay tên doanh nghiệp của bạn. Quảng cáo danh sách sản phẩm xuất hiện trong hộp của riêng chúng trên Tìm kiếm của Google, tách biệt với quảng cáo văn bản.

   Lợi ích của việc sử dụng Quảng cáo danh sách sản phẩm
   Cách Quảng cáo danh sách sản phẩm hoạt động và nơi những quảng cáo đó xuất hiện
   Chi phí của Quảng cáo danh sách sản phẩm
   Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi cho Quảng cáo danh sách sản phẩm

   Lưu ý

   Quảng cáo danh sách sản phẩm có sẵn ở các quốc gia sau: Úc, Braxin, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

 

 

   Lợi ích của Quảng cáo danh sách sản phẩm

   Nhiều lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng hơn: Nhiều doanh nghiệp nhận thấy tỷ lệ nhấp (CTR) với Quảng cáo danh sách sản phẩm cao hơn đáng kể so với quảng cáo văn bản được hiển thị ở cùng vị trí cho các tìm kiếm của Google mua sắm. Trong một số trường hợp, nhà quảng cáo nhận thấy tỷ lệ nhấp tăng gấp hai hoặc gấp ba lần tỷ lệ nhấp chuẩn.


   Khách hàng tiềm năng có chất lượng tốt hơn: Là người bán, bạn có thể tăng chất lượng của khách hàng tiềm năng bằng cách làm nổi bật thông tin sản phẩm trực tiếp trong quảng cáo của mình để giúp người mua sắm đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Điều này làm cho người mua sắm có nhiều khả năng hoàn tất việc mua hàng trên trang web của bạn.


   Dễ dàng quản lý: Với nhắm mục tiêu theo sản phẩm, bạn sẽ không cần phải sử dụng từ khóa. Dựa trên mục tiêu sản phẩm bạn thiết lập, Quảng cáo danh sách sản phẩm của bạn được đối sánh với các tìm kiếm có liên quan nhất bằng cách sử dụng thông tin mà bạn cung cấp trong tài khoản Merchant Center của mình.


   Phạm vi tiếp cận rộng hơn: Nhiều Quảng cáo danh sách sản phẩm của bạn có thể xuất hiện cho một tìm kiếm nhất định của khách hàng và nếu có liên quan, Quảng cáo danh sách sản phẩm và quảng cáo văn bản cũng có thể xuất hiện cùng một lúc. Điều này có nghĩa là phạm vi tiếp cận của bạn với người mua sắm cho một tìm kiếm có thể tăng gấp đôi.

   Cách Quảng cáo danh sách sản phẩm hoạt động

   Quảng cáo danh sách sản phẩm sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center hiện tại để quyết định cách và vị trí hiển thị quảng cáo của bạn, thay vì từ khóa. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm này khi chúng tôi hiển thị danh sách có liên quan đến tìm kiếm của khách hàng trên Tìm kiếm của Google và Google mua sắm, do đó, chúng tôi khuyên bạn luôn cập nhật sản phẩm của mình. Bạn cũng sẽ thiết lập mục tiêu sản phẩm để kiểm soát những sản phẩm nào được hiển thị cùng với quảng cáo của mình cho một chiến dịch nhất định. Tìm hiểu thêm về Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center.

   Cách các cài đặt chiến dịch khác nhau hoạt động với Quảng cáo danh sách sản phẩm

   Loại chiến dịch: Bạn cần chọn loại chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm” để tạo chiến dịch Quảng cáo danh sách sản phẩm.


   Mạng: Quảng cáo danh sách sản phẩm đủ điều kiện để xuất hiện trên Tìm kiếm của Google và Google mua sắm, chúng là một phần của Mạng tìm kiếm của Google.


   Đặt giá thầu: Với Quảng cáo danh sách sản phẩm, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu thủ công.
Lập lịch quảng cáo: Bạn có thể sử dụng lập lịch quảng cáo để chỉ ra giờ hoặc ngày nhất định trong tuần bạn muốn hiển thị Quảng cáo danh sách sản phẩm của mình.

   Vị trí và cách Quảng cáo danh sách sản phẩm xuất hiện

   Quảng cáo danh sách sản phẩm sẽ hiển thị một tập hợp sản phẩm có liên quan cho một tìm kiếm cụ thể. Sản phẩm xuất hiện với các thông tin bổ sung như hình ảnh sản phẩm, giá và tên người bán mà không cần bạn phải tạo quảng cáo duy nhất cho mỗi sản phẩm bạn bán. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trên Tìm kiếm của Google và Google mua sắm, là một phần của Mạng tìm kiếm. Giao diện của quảng cáo có thể thay đổi khi chúng tôi thử nghiệm với các tùy chọn hiển thị tốt nhất cho định dạng này.

   Quảng cáo danh sách sản phẩm xuất hiện trong hộp của riêng chúng trên Tìm kiếm của Google, tách biệt với quảng cáo văn bản. Chúng có thể xuất hiện cùng lúc với quảng cáo văn bản, để một trang kết quả của Tìm kiếm của Google có thể hiển thị cả Quảng cáo danh sách sản phẩm và quảng cáo văn bản.

   Chúng tôi cho phép Quảng cáo danh sách sản phẩm xuất hiện cùng lúc với quảng cáo văn bản bởi vì chúng tôi muốn cung cấp cho người mua sắm quyền truy cập vào toàn bộ các sản phẩm đối sánh với tìm kiếm của họ. Khi người mua sắm tìm kiếm mặt hàng thương mại trực tuyến, như một đôi giày, trò chơi video hoặc xe hơi, họ thường cố gắng xem tất cả các khả năng mua hàng cho mặt hàng mà họ đang tìm kiếm. Chúng tôi muốn Quảng cáo danh sách sản phẩm cung cấp tất cả các biến thể có thể có sẵn cho mặt hàng đó, giúp người mua sắm tìm thấy mặt hàng phù hợp nhất trước khi nhấp vào để thực hiện mua hàng. Điều này giúp những người bán như bạn kết thúc bán hàng cho tìm kiếm của khách hàng được nhắm mục tiêu nhiều hơn.

Chi phí Quảng cáo danh sách sản phẩm là bao nhiêu

   Chúng tôi tính phí cho các nhấp chuột lên Quảng cáo danh sách sản phẩm của bạn trên cơ sở giá mỗi nhấp chuột (CPC). Vì Quảng cáo danh sách sản phẩm không sử dụng từ khóa, bạn sẽ sử dụng các thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center của mình để xác định mục tiêu sản phẩm. Sau đó, bạn sẽ đặt giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) cho mục tiêu sản phẩm của mình bằng cách sử dụng các thuộc tính này. Cũng giống như cách đặt giá thầu làm việc cho các định dạng quảng cáo AdWords, bạn sẽ chỉ trả số tiền tối thiểu cần thiết để đánh bại vị trí quảng cáo thấp hơn vị trí quảng cáo của bạn và bạn thường sẽ trả ít hơn giá thầu tối đa của mình.

   Lưu ý

   Đặt giá thầu phần trăm giá mỗi chuyển đổi (% CPA) chỉ có sẵn cho các nhà quảng cáo chọn lọc ở Hoa Kỳ.

Theo hocinternetmarketing.vn